เดือน: พฤษภาคม 2021

No image available

ชั่วโมงกิจกรรม..ความบันเทิงแฝงความรู้ด้านจริยะ

ชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียนชั้น ม.2 ในโรงเรียนวันนี้ คุณครูได้แจ้งล่วงหน้าไว้ว่าจะมีกิจกรรมพิเศษให้พวกเรา เพราะอยากจะให้ครูและนักเรียนผ่อนคลาย น…